Det er alt for lite galskap
i norske bedrifter

Jeg oppfattes nok ofte som litt «små galen», og det stemmer det.

Jeg er glad jeg har beholdt naiviteten i meg. Jeg tror ofte barnslig kreativitet fungerer som katalysator til positiv tenking.

Agnes Berntsen, Tangoo AS