Blir hotelleier, tar over Utsikten


Nå skal jeg gi full gass

Sammen med eiendomsinvestor Kurt Mosvold og Kvinesdal Sparebanks pensjonerte banksjefen Svein Hermansen, har jeg kjøpt Utsikten hotell i Kvinesdal.