– Dette har vært teamwork

Av Torrey Enoksen, Lister24.no

Halvannet år etter at Utsikten hotell startet prosessen med å bli miljøsertifisert, ser hotellet effekten.

Etter halvannet års arbeid kunne hotelldirektør Agnes Berntsen motta det synlige beviset av ordfører Per Sverre Kvinlaug at Utsikten hotell er Miljøfyrtårn. I bakgrunn står de ansatte Michael Reimer, Simona Nita, Jan Magne Endestad, Kaisa Polak og Kinga Paszcza som alle har deltatt i prosessen. FOTO: TORREY ENOKSEN

 

– Dette har vært teamwork for oss alle her på Utsikten. Dette arbeidet har også gjort noe med oss personlig, og ført til noe positivt. Nå er vi i gang, og vi skal jobbe videre for å bli enda bedre, sa hotelldirektør Agnes Berntsen etter å ha mottatt det synlige beviset av ordfører Per Sverre Kvinlaug.

Nå er vi i gang, og vi skal jobbe videre for å bli enda bedre.

Ta miljøet på alvor

Halvannet år etter at Utsikten hotell startet arbeidet med å bli miljøsertifisert etter kravene til Stiftelsen Miljøfyrtårnet, kunne hun og de ansatte endelig motta skiltet som skal vise publikum at hotellet har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn.

Etter halvannet års arbeid kunne hotelldirektør Agnes Berntsen motta det synlige beviset av ordfører Per Sverre Kvinlaug at Utsikten hotell er Miljøfyrtårn. FOTO: TORREY ENOKSEN

Hvordan virksomheten håndterer avfall, energiforbruket, innkjøp og transport er noen av virkemidlene som de ansatte og ledelsen ved hotellet daglig skal jobbe etter.

Ansatte involvert

Hotellet startet miljøsertifiseringsprosessen i 2020.

Ved å involvere alle de ansatte, har hotellet bestemt seg for hvilke virkemidler de skal ta i bruk for å oppnå målene.

Til sjuende og sist skal dette føre til lavere sykefravær, et bedre arbeidsmiljø og at hotellet får bygge sitt merkevare og konkurrere om offentlige oppdrag.

– Dette betyr veldig mye for oss. Først og fremst viser dette at Utsikten ønsker å fremstå som en bærekraftig virksomhet, samtidig med at vi tar et samfunnsansvar. Vi jobber med å redusere matsvinnet, enøk og mange andre ulike tiltak. Dette gir vinning tilbake til hotellet, sier hotelldirektør Agnes Berntsen til Lister24.

 

 

 

Ta samfunnsansvar

En av de ansatte på kjøkkenet hadde laget kake for anledningen. FOTO: TORREY ENOKSEN

Dette betyr veldig mye for oss. Først og fremst viser dette at Utsikten ønsker å fremstå som en bærekraftig virksomhet, samtidig med at vi tar et samfunnsansvar.

Ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug var tydelig imponert over arbeidet hotellet har lagt ned det siste halvannet året for å oppnå Miljøfyrtårn-status.

– Dette henger høyt, og det er ikke gjort med bare et knips. Jeg vet at dere har jobbet godt med dette. Så vet jeg at du har gledet deg til den dagen når beviset er på plass. Agnes har ringt og spurt: «Har diplomet kommet? Kan vi komme i gang?». Sånt liker vi. Det er fantastisk at dere nå er miljøsertifisert. At Utsikten hotell har tatt dette samfunnsansvaret, gått inn i sertifiseringen, og nå kan hedres med diplomet for det flotte arbeidet dere har lagt ned, sa ordføreren i sin hilsen.