En investering på 70 millioner kroner i et nybygg har allerede gitt god avkastning....

Hva skiller deg fra andre næringslivsledere? -At jeg er veldig uredd og at jeg ikke er selvhøytidelig....